Opylacze górnicze

Opylacze są urządzeniami służącymi do zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, które istnieje w wszystkich zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Zadaniem urządzeń jest mechaniczne opylanie wyrobisk górniczych pyłem kamiennym w celu pozbawienia go właściwości wybuchowych.

Innowacyjnością tych urządzeń jest to, że opylanie wyrobisk górniczych pyłem kamiennym odbywa się w sposób zmechanizowany, a nie tak jak do tej pory ręczny. Opylanie mechaniczne stało się bardzo dokładnym, szybkim, ekonomicznym, a przede wszystkim bardzo skutecznym sposobem na walkę z zagrożeniem wybuchu pyłu węglowego. Ponadto rozwiązania techniczne w zakresie możliwości zasilania opylaczy z różnorodnych maszyn górniczych oraz przy użyciu różnych mediów zasilających spowodowały, że są one urządzeniami mobilnymi oraz mogącymi pracować w każdym miejscu zakładu górniczego.

Stosowanie opylaczy pozwala na:

  • skuteczną likwidację zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dzięki znacznie dokładniejszemu opylaniu wyrobisk górniczych w porównaniu do opylania ręcznego,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy górników,
  • zmniejszenie czasu opylania wyrobisk górniczych,
  • obniżenie zużycia pyłu kamiennego.

Opylacze znalazły szerokie zastosowanie w sektorze górnictwa węgla kamiennego, firma WWT od kilku lat dostarcza urządzenia opylające dla największych zakładów górniczych w Polsce, jak i również w Europie.

Efekty stosowania naszych urządzeń ocenili sami użytkownicy, czyli kopalnie należące do: Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Kompania Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A., czego dowodem są wydane opinie i referencje.

Close Menu