Wyłożenia trudnościeralne

Charakterystyka materiałów trudnościeralnych

Materiały trudnościeralne to specjalne stopy o twardości zbliżonej do diamentu, a przy tym spawalny i odporny na udary. Taką kombinację zapewnia nam w pełni metalurgiczne połączenie żeliwa białego, któremu zawdzięczamy twardość rzędu 700+ według skali Brinella (64 wg Rockwella) z stalą konstrukcyjną, która z kolei zapewnia nam spawalność i co ważniejsze odporność na uderzenia. Tajemnicą sukcesu tego produktu jest jednak w pełni metalurgiczne spojenie, dzięki któremu występuje ścisłe przyleganie obu materiałów na całej powierzchni. Gwarantuje nam to dużą odporność na uszkodzenia. Ten materiał nawet w razie pęknięcia żeliwa białego (spowodowanego ogromnym uderzeniem udarowym) spełnia nadal swoje funkcje i wciąż pracuje.

Kolejną równie istotną cechą wyróżniającą dwuwarstwowe materiały trudnościeralne na tle innych podobnych produktów jest stosunek żeliwa białego pełniącego rolę warstwy roboczej do grubości podkładu, czyli stali konstrukcyjnej.

W tym materiale ten stosunek wynosi 3:1, co zapewnia nam bardzo długie funkcjonowanie, a co za tym idzie pozwala oszczędzić każdemu użytkownikowi tak cenny dzisiaj czas oraz pieniądze.

Bez znaczenia nie jest również fakt, że żeliwo białe jest hartowane wskroś w związku, z czym rdzeń i warstwa wierzchnia charakteryzuje ta sama twardość i wysoka odporność na ścieranie aż do całkowitego starcia tej warstwy.

Materiały trudnościeralne ze względu na swoją niebywałą odporność na ścieranie może pracować dłużej niż inne materiały w związku, z czym redukuje ilość wymian i wszelkich remontów, a co za tym idzie mamy dużo mniejszą ilość przestojów. Redukcja tych dwóch niezwykle uciążliwych czynników pozwala nam zmniejszyć koszty. Czyli z wyłożeniami z materiałów trudno ścieralnych pracujemy długo i oszczędnie.

Charakterystyka dwuwarstwowych rur trudnościeralnych

Dwumetaliczne rury odlewane odśrodkowo, z warstwą wewnętrzną z białego żeliwa ( twardość 600 według skali Brinella) i warstwą zewnętrzną ze stali konstrukcyjnej. Zaprojektowane sa z myślą o miejscach , w których występują ekstremalne warunki. Grubość ścian oraz trwałość jest kontrolowana za pomocą ultradźwiękowego testu.

Szeroki wachlarz stosowanych pierwiastków stopowych zapewnia odporność na takie czynniki jak : tarcie, wysokie temperatury oraz korozja. Rury te posiadają dużą elastyczność  w doborze cech końcowych , dzięki temu możemy dostarczać rury do różnych zastosowań. Skład chemiczny materiału oraz grubość ścianek zarówno tych wewnętrznych i zewnętrznych jest dobierany indywidualnie do wymagań i potrzeb klienta.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.