Opylacze górnicze

Opylacze są urządzeniami służącymi do zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, które istnieje w wszystkich zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.

Zadaniem urządzeń jest mechaniczne opylanie wyrobisk górniczych pyłem kamiennym w celu pozbawienia go właściwości wybuchowych.

Innowacyjnością tych urządzeń jest to, że opylanie wyrobisk górniczych pyłem kamiennym odbywa się w sposób zmechanizowany, a nie tak jak do tej pory ręczny.

Opylanie mechaniczne stało się bardzo dokładnym, szybkim, ekonomicznym, a przede wszystkim bardzo skutecznym sposobem na walkę z zagrożeniem wybuchu pyłu węglowego. Ponadto rozwiązania techniczne w zakresie możliwości zasilania opylaczy z różnorodnych maszyn górniczych oraz przy użyciu różnych mediów zasilających spowodowały, że są one urządzeniami mobilnymi oraz mogącymi pracować w każdym miejscu zakładu górniczego.

Stosowanie opylaczy pozwala na:

  • Skuteczną likwidację zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dzięki znacznie dokładniejszemu opylaniu wyrobisk górniczych w porównaniu do opylania ręcznego,
  • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy górników,
  • Zmniejszenie czasu opylania wyrobisk górniczych,
  • Obniżenie zużycia pyłu kamiennego.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.