Opylacz DROMADER

Opylacz DROMADER jest pneumatycznym, zbiornikowym urządzeniem służącym do opylania wyrobisk górniczych pyłem kamiennym, cechuje go niezawodność, duża wydajność oraz prostota obsługi.

DROMADER jest zasilany jedynie sprężonym powietrzem z dołowej sieci kopalnianej lub indywidualnych sprężarek dołowych. Dzięki zastosowaniu unikalnej membrany wewnątrz zbiornika, osiągnięto efekt fluidyzacji (upłynniania) pyłu kamiennego, który wydostając się przez wąż nabiera właściwości zbliżonych do właściwości cieczy. Dzięki tym właściwościom pył kamienny trwale przylega do ociosu oraz stropu i jest równomiernie rozprowadzany na całej powierzchni opylanej. Opylacz nie posiada żadnych elementów elektrycznych a aparatura wykonana jest z elementów metalowych. Obsługa urządzenia podczas opylania sprowadza się tylko do operowania kilkoma zaworami (służącymi do regulacji tempa opylania).

Do rozprowadzania pyłu służą węże, które dostarczane są z urządzeniem w postaci odcinków o długości 20 metrów. Moduły te łączy się ze sobą za pomocą szybko-złączy. Maksymalna całkowita długość węży wynosi 1000 metrów (przy prawidłowym ciśnieniu zasilającym).

Urządzenie w standardzie posiada płozy do przemieszczania na spągu, może być również montowane na kolejce podwieszanej, platformach lub przewożone na innych kopalnianych środkach transportu (w zależności od wymagań klienta).

Opylacz DROMADER posiada wszystkie niezbędne dopuszczenia do stosowania w górnictwie (oznaczenie urządzenia: I M2).

Podstawowe parametry techniczne:

 • Zasilanie: z sieci sprężonego powietrza obecnych na dole kopalni dostarczane przez sprężarki na powierzchni lub sprężarki stacjonarne dołowe i przewoźne agregaty sprężarkowe
 • Ciśnienie powietrza zasilającego: od 2,8bar do 6bar
 • Wydajność opylania (zależna od długości węża przy odpowiednim ciśnieniu zasilającym urządzenie):
  • dla 180m: 250kg/min (15,0 Mg/h)
  • dla 300m: 170kg/min (10,2 Mg/h)
  • dla 600m: 79kg/min (4,7 Mg/h)
  • dla 1000m: 49kg/min (2,9 Mg/h)
 • Maksymalna długość węża opylającego: 1000m (przy odpowiednim ciśnieniu zasilającym)
 • Wąż opylający: odcinki 20 metrowe o średnicy 50mm, odcinki łączone na szybkozłącza.
 • Pojemność zasypowa zbiornika: 300 litrów (0,3m3)
 • Masa całkowita opylacza (bez węża opylającego):  350[kg]

Filmy prezentujące pracę opylaczy DROMADER:

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.