Связь с нами

Заполни контактный формуляр и выбери с какой целью хочешь с нами связаться. Наш работник свяжется с тобой кратчайшие сроки.

Телеадресные данные

Centrala

WWT Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 22/1
41-145 Pilchowice
woj. Śląskie
POLSKA
тел.: 663 816 221
мейл: biuro@wwt.com.pl

Nasi pracownicy

Zarząd:
————————

Władysław Bochenek
Prezes Zarządu

тел.: +48 696 318 731
мейл:  w.bochenek@wwt.com.pl

Biuro:
————————

Zbigniew Szopiński
Specjalista do spraw marketingu

тел.: +48 795 187 907
мейл: z.szopinski@wwt.com.pl

Dane spółki WWT sp. z o.o.

NIP: 638-169-11-44
REGON: 240411250
KRS: 0000259226 Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 60.000,00zł wpłacony w całości

Numer konta:
64 1090 1652 0000 0001 1833 4436
BZ WBK SA

Закрыть меню