Duże osiągnięcia zobowiązują nas do stawiania sobie wciąż ambitniejszych celów.

Opylacz typu JAMNIK

Opylacz typu JAMNIK jest pneumatycznym, ręcznym urządzeniem służącym do opylania wyrobisk górniczych pyłem kamiennym.

Urządzenie zasilane jest z magistrali sprężonego powietrza, sprężone powietrze powoduje zasysanie pyłu kamiennego, w wyniku czego powstaje jednolita mieszanka powietrzno-pyłowa. Mieszanka pod ciśnieniem kierowana jest do węża wylotowego, którym operator opyla powierzchnie wyrobiska.
Do obsługi urządzenia konieczne są dwie osoby. Jedna osoba trzyma urządzenie skierowane dyszą ssącą do otwartego pojemnika z pyłem kamiennym. Druga osoba ukierunkowuje koniec węża wylotowego na powierzchnię opylaną.

Podstawowe parametry techniczne.

  • Zasilanie: z sieci sprężonego powietrza obecnych na dole kopalni dostarczane przez sprężarki na powierzchni lub sprężarki stacjonarne dołowe i przewoźne agregaty sprężarkowe.
  • Ciśnienie powietrza zasilającego: od 1bar do 7bar
  • Maksymalna długość węża: 60m
  • Wąż opylający: odcinki 20 metrowe o średnicy 50mm, odcinki łączone na szybkozłącza.
  • Masa urządzenia (bez węża): 8,31 kg

Opylanie przy pomocy opylacza JAMNIK