Charakterystyka materiałów trudnościeralnych

Materiały trudnościeralne to specialne stopy o twardości zbliżonej do diamentu, a przy tym spawalny i odporny na udary. Taką kombinację zapewnia nam w pełni metalurgiczne połączenie żeliwa białego, któremu zawdzięczamy twardość rzędu 700+ według skali Brinella (64 wg Rockwella) z stalą konstrukcyjną, która z kolei zapewnia nam spawalność i co ważniejsze odporność na uderzenia. Tajemnicą sukcesu tego produktu jest jednak w pełni metalurgiczne spojenie, dzięki któremu występuje ścisłe przyleganie obu materiałów na całej powierzchni. Gwarantuje nam to dużą odporność na uszkodzenia. Ten materiał nawet w razie pęknięcia żeliwa białego (spowodowanego ogromnym uderzeniem udarowym) spełnia nadal swoje funkcje i wciąż pracuje.
Kolejną równie istotną cechą wyróżniającą dwuwarstwowe materiały trudnośieralne na tle innych podobnych produktów jest stosunek żeliwa białego pełniącego rolę warstwy roboczej do grubości podkładu, czyli stali konstrukcyjnej.


W tym materiale ten stosunek wynosi 3:1, co zapewnia nam bardzo długie funkcjonowanie, a co za tym idzie pozwala oszczędzić każdemu użytkownikowi tak cenny dzisiaj czas oraz pieniądze.


Bez znaczenia nie jest również fakt, że żeliwo białe jest hartowane wskroś w związku, z czym rdzeń i warstwa wierzchnia charakteryzuje ta sama twardość i wysoka odporność na ścieranie aż do całkowitego starcia tej warstwy.


Materiały trudnościeralne ze względu na swoją niebywałą odporność na ścieranie może pracować dłużej niż inne materiały w związku, z czym redukuje ilość wymian i wszelkich remontów, a co za tym idzie mamy dużo mniejszą ilość przestojów. Redukcja tych dwóch niezwykle uciążliwych czynników pozwala nam zmniejszyć koszty. Czyli z wyłożeniami z materiałów trudnościeralnych pracujemy długo i oszczędnie.

Close Menu