Oferta firmy WWT Sp. z o.o.

Firma WWT Sp. z o.o. specjalizuje się w dostawach urządzeń i systemów dla sektora górniczego jak i również dla innych gałęzi przemysłu. W ofercie firmy znajdują się:

  • Opylacze do zwalczania zagrożeń wybuchem pyłu węglowego – gama urządzeń służących do mechanicznego opylania wyrobisk górniczych, urządzenia mogą posiadać napęd: pneumatyczny, hydrauliczny, elektryczny
  • Materiały trudnościerlane – materiały ze stopów metali o bardzo wysokiej wytrzymałości na ścieranie, z szerokim zastosowaniem w obiektach, gdzie występuje zurzycie części maszyn/materiałów pod wpływem ścierania (przesypy, młyny, kruszarki itp)
  • W dziale POZOSTAŁE znajdą Państwo inne dziedziny działalności firmy WWT

Od początku działalności firmy zmierzają w kierunku zapewnienia najwyższego poziomu jakości oferowanych produktów, z jednoczesną dbałością o konkurencyjne ceny i z możliwie jak najkrótszym terminem dostaw.

Close Menu