Duże osiągnięcia zobowiązują nas do stawiania sobie wciąż ambitniejszych celów.

Szybki kontakt

Dane teleadresowe

Centrala

WWT Sp. z o.o.
43-211 PIASEK
ul. Powstańców Śląskich 5a
woj. Śląskie
POLSKA

tel: 32 448 49 20
tel: 32 448 49 21
fax: 32 448 49 22
e-mial: biuro@wwt.com.pl

 

Dojazd:

Dane spółki WWT sp. z o.o.:

NIP: 638-169-11-44
REGON: 240411250
KRS: 0000259226 Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 60.000,00zł wpłacony w całości

Numer konta:
64 1090 1652 0000 0001 1833 4436
BZ WBK SA