Duże osiągnięcia zobowiązują nas do stawiania sobie wciąż ambitniejszych celów.

Filmy

SMYK SMHY - Opylacz z napędem hydraulicznym, zasilany z kolejki podwieszanej FERRIT

SMYK SMHY - Opylacz z napędem hydraulicznym, zasilany z kolejki podwieszanej SCHARF
SMYK SMEL - Opylacz z napędem elektrycznym

DROMADER - Praca na kopalni KWK Zofiówka
DROMADER - Praca na kopalni KWK Bobrek-Centrum

DROMADER - Praca na powierzchni